Aanraden op Facebook

Wat is de Dag van de Dialoog?


Wat is de Dag van de Dialoog?

Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen samen rond een dialoogtafel en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema dat belangrijk is voor het samenleven in Gent.
Op de Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in Gent en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen gelegd worden tussen mensen en maatschappelijke organisaties. Dat levert dikwijls, naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de binding in de stad versterken.

Bij ieder gesprek is een dialoogbegeleider aanwezig die waakt over het principe van de dialoog, zodat het gesprek niet vervalt in het praten over koetjes en kalfjes of uitmondt in een debat. Het initiatief komt overgewaaid uit Nederland, waar het al jaren duizenden mensen rond de tafel brengt en waaraan dialoogpartners uit alle sectoren (van theaters tot banken, van overheden tot kleine vzw’s) enthousiast meewerken.

Regionaal Integratiecentrum Foyer vzw nam het initiatief tot het opstarten van de Dag van de Dialoog Brussel in 2007. Vormingplus Gent-Eeklo organiseert vanaf 2009 de Dag van de Dialoog Gent, in 2010 en 2011 in samenwerking met Intercultureel Netwerk Gent vzw.

Voor wie?

- Organisaties, instellingen, verenigingen, lokale overheden, bedrijven, enzovoort die interesse hebben om deel te nemen aan de Dag van de Dialoog in Gent als dialoogpartner. Je kunt hier informatie vinden over de dialoog als gespreksvorm en over de organisatie van een Dag van de Dialoog.

- Iedereen die graag wat meer wil weten over de dialoog en iedereen die graag mee wil doen aan de Dag van de Dialoog als individuele deelnemer of als dialoogbegeleider.