Aanraden op Facebook

Links

Dialoogdagen internationaal

Nederland in dialoog: www.nederlandindialoog.nl
Dag van de dialoog Amsterdam: www.amsterdamdialoog.nl
Dag van de dialoog Berlijn: www.aric.de/projekte/tage_des_interkulturellen_dialogs
Dag van de dialoog Brussel: www.dagvandedialoog.be
Dag van de dialoog Essen: www.tag-des-dialogs.essen.de
Dag van de dialoog Gent: www.dagvandedialooggent.be
Dag van de dialoog Rotterdam: www.dagvandedialoog.nl

Andere dialoog- en/of ontmoetingsinitiatieven in (de buurt van) Gent

Filocafé: filocafe.vormingplus.be
Dzjambo: www.dzjambo.be
Soirée Deluxe: www.victoriadeluxe.be/soireedeluxe

Literatuur

Bib Gent: keuzelijst